Khảo sát kết quả 10 năm thực hiện quy chế cán bộ Đoàn tại Quảng Ninh

TNV – Chiều nay, đoàn công tác của Ban bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh khảo sát 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn ban hành theo quyết định 289 QĐ/TW ngày 08/02/2010.

 Đồng chí nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn  phát biểu tại buổi làm việc

Trong 10 năm thực hiện quyết định 289, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh đã tuyển dụng 55 cán bộ Đoàn cấp tỉnh; 66 cán bộ Đoàn cấp huyện; tổ chức 17 đợt quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cho các cán bộ được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo quản lý; 14 đồng chí được cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiêp vụ; 21 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị; 24 đồng chí học Trung cấp lý luận chính trị…

Tại buổi làm việc các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn ban hành theo quyết định 289 tại Quảng Ninh. Theo đó, trong 10 năm qua, việc thực hiện quy chế cán bộ Đoàn theo Quyết định 289 trong toàn tỉnh được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, hiệu quả, nhất là công tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bố trí sử dụng và luân chuyển, điều động cán bộ. Qua đó, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp ngày càng được quan tâm hơn. Đội ngũ cán bộ của hệ thống tổ chức Đoàn luôn luôn được đổi mới để phù hợp với đặc thù công tác thanh niên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác cán bộ trong giai đoạn mới. Công tác quy hoạch cán bộ đoàn gắn với công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương…

Đồng chí Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh khái quát kết quả triển khai 
Quy chế cán bộ Đoàn ban hành theo quyết định 289 tại tỉnh Quảng Ninh

Nội dung, quy trình thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đoàn được tiến hành theo quy định chung của Đảng. Đa số cán bộ đoàn chuyên trách các cấp khi hết tuổi tham gia công tác đoàn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm xem xét, bố trí và sắp xếp luân chuyển công tác phù hợp với trình độ, năng lực.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đồng tình và đánh giá cao những kết quả công tác của Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã đạt được trong việc thực hiện quy chế Quy chế cán bộ Đoàn ban hành theo quyết định 289 QĐ/TW của Trung ương Đoàn trong thời gian qua. Đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn kế cận cán bộ của Đoàn, tạo ra lớp cán bộ vừa hồng, vừa chuyên đáp ứng được yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi những năm tới. Đồng chí cũng yêu cầu tỉnh đoàn Quảng Ninh cần làm tốt công tác bố trí sử dụng cán bộ, công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ sao cho hiệu quả, gắn với tình hình thực tế địa phương. Việc giới thiệu ứng cử phải được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ…

 

Các đại biểu tại buổi làm việc

Bá Trinh (Tỉnh đoàn Quảng Ninh)

Nguồn: http://thanhnienviet.vn/2020/06/12/khao-sat-ket-qua-10-nam-thuc-hien-quy-che-can-bo-doan-tai-quang-ninh/